Chefs Dan story

เชฟแดน

ธนะศักดิ์ พาหุจินดา

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหาร

เชฟแดนมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารการบริหารจัดการด้านธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจโรงแรมนักธุรกิจจัดเลี้ยงมีประสบการณ์ในการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ระดับล่างค่อยๆค่อยๆไททันมาในสายอาชีพการทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมจนมาถึงตำแหน่ง Corporate Chef หรือหัวหน้าพ่อครัว ในการทำงานประจำจนถึงปี 2012

หลังจากนั้นได้ไปเพิ่มพูนประสบการณ์จัดการเรียนการทำอาหารการทำเบเกอรี่จากทางวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมทั้งได้อบรมเพิ่มพูนความรู้จากคอร์สด้านอาหารเครื่องดื่มและการตลาดต่างๆสะสมมาเป็นเวลาหลายปี ประกอบกับประสบการณ์จากการทำงานหน้างานจริง และเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารเครื่องดื่มต้องทำงานในหลายไซต์งานที่แตกต่างกัน ได้พบเจอและแก้ไขปัญหาในหลากหลายรูปแบบ

จึงทำให้นำประสบการณ์และความรู้เหล่านั้นมาแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งให้คำแนะนำและลงไปช่วยดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้วยตัวเองและทีมงานการได้ร่วมงานและทำงานในหลากหลายรูปแบบทำให้ได้รับเทคนิคได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จากผู้คนมากมายจึงได้นำประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจอาหาร

เชฟแดนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปะการประกอบอาหารและการบริหารจัดการครัวและภัตตาคารจากวิทยาลัยดุสิตธานี ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ด้านที่ปรึกษาอาหารและเครื่องดื่ม บริการดูแลร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารในโรงแรมและธุรกิจอาหารต่างๆ

บริการของเรา

1 DAY FOOD CONSULTANT

(ปรึกษางานส่วนตัว 1 วัน)

9,900 บาท

 • บริการปรึกษางานด้านธุรกิจอาหาร
 • คิด วางระบบและภาพรวม
 • บริการถึงสถานที่หน้างานและส่วนตัว และออนไลน์
 • ส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นให้
 • ประสานและเตรียมงานล่วงหน้า 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานที่หน้างาน 6-8 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติม

FOOD CONSULTANT

(ปรึกษาด้านอาหาร+สร้างคอนเทนต์ออนไลน์)

20,000-35,000 บาท/เดือน

บริการสร้างคอนเทนต์อาหารออนไลน์ 30 คอนเท้นต์/เดือน

บริการสร้างคอนเทนต์อาหารออนไลน์ สำหรับโซเชียลมีเดีย Facebook + Line OA เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหารของคุณ

30 คอนเทนต์/เดือน ราคา 20,000 บาท

ปรึกษางานด้านอาหาร + สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ 10 คอนเท้นต์/เดือน
 • บริการปรึกษางานด้านอาหาร วางระบบ ประสานงานและติดตามงาน
 • บริการถึงสถานที่หน้างาน และออนไลน์
 • ส่งรายงานพร้อมสรุปภาพรวมประจำเดือน
 • ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ครั้งต่อเดือน 

– 10 คอนเทนต์/เดือน ราคา 25,000 บาท

ปรึกษางานด้านอาหาร + สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ 30 คอนเท้นต์/เดือน
 • บริการปรึกษางานด้านอาหาร วางระบบ ประสานงานและติดตามงาน
 • บริการถึงสถานที่หน้างาน และออนไลน์
 • ส่งรายงานพร้อมสรุปภาพรวมประจำเดือน
 • ระยะเวลาดำเนินงาน 4-8 ครั้งต่อเดือน 

– 30 คอนเทนต์/เดือน ราคา 35,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

FOOD PHOTOGRAPHER

(บริการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ)

5,900-18,900 บาท

บริการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ SET A
 • ถ่ายแบบไดคัทฉากหลังขาว 1-7 ภาพ 5,900 บาท
 • ถ่ายอิมเมจจัดองค์ประกอบภาพ 1-7 ภาพ 7,900 บาท ( ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมง )
 • พิเศษถ่ายทั้ง 2 รูปแบบจากราคา 14,800 ลดพิเศษ!!
  – เหลือเพียง 13,900 บาท
บริการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ SET B
 • ถ่ายแบบไดคัทฉากหลังขาว 8-15 ภาพ 7,900 บาท
 • ถ่ายอิมเมจจัดองค์ประกอบภาพ 8-15 ภาพ 9,900 บาท ( ระยะเวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง )
 • พิเศษถ่ายทั้ง 2 รูปแบบจากราคา 17,800 ลดพิเศษ!!
  – เหลือเพียง 16,900 บาท
บริการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ SET C
 • ถ่ายแบบไดคัทฉากหลังขาว 16-30 ภาพ 8,900 บาท
 • ถ่ายอิมเมจจัดองค์ประกอบภาพ 16-30 ภาพ 11,900 บาท ( ระยะเวลาดำเนินการ 8 ชั่วโมง )
 • พิเศษถ่ายทั้ง 2 รูปแบบจากราคา 20,800 ลดพิเศษ!!
  – เหลือเพียง 18,900 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
Clients

ลูกค้าของเรา

ธุรกิจอาหาร

ติดตามเราผ่าน TikTok